corinas

Kategori: Böcker till salu

Kurslitteratur säljes.

 

Här är en lista på böcker som jag säljer. Jag vet att det på många kurslitteraturlistor står att man behöver den senaste upplagan, men tro mig så är oftast inte fallen. Jag köpte ofta senaste upplagorna helt i onödan och så var det bara några meningar som ändrats. Dessa är hyffsat nya upplagor. Jag säljer för 100 kr per styck. Fråga gärna vilken upplaga det är på den du är intresserad av. Min mail är corinasasha@hotmail.com

 

Författningssamling i internationell privat – och processrätt. Michael Bogdan, Patrik Lindskoug.

 

Svensk internationell privat och processrätt, Michael Bogdan.

 

Straffrättens påföljdslära, Nils Jareborg.

 

Rätten i samhället, Thomas Mathiesen.

 

European Legal History – A Cultural and Political Perspective, Randall Lesaffer.

 

Genusrättsvetenskap, Åsa Gunnarsson.

 

Att bestämma påföljd för brott, Martin Borgeke.

 

En introduktion till förvaltningsrätten, Wiweka Warnling-Nerep.

 

Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs, Lars Heuman.

 

Rättsregler -En introduktion till juridiken, Håkan Hydén.

 

Brottsoffrens rättigheter i brottsmålsprocessen, Max Fredriksson.

 

Brottsoffer, Från teori till praktik, Magnus Lindgren.

 

Sponsring, Avdragsrätt vid inkomstbeskattning, Robert Påhlsson.

 

Vård för unga lagöverträdare, brå.

 

Praktisk Juridisk Metod, Bert Lehrberg.

 

Unga lagöverträdare, Kerstin Nordlöf.

 

Rätten och Rättvisan, Robert Alexy.

 

Offentlighetsprincipen, Alf Bohlin.

 

Övningar i skatterätt, Christina Gyland.

 

Det motspänstiga offret, Malin Åkerström.

 

International Law, Martin Dixon.

 

International Humans Rights, Rhona K.M. Smith.

 

Förvaltningslagen med kommentarer, Trygve Hellners.

 

Finna Rätt, Juristens källmaterial och arbetsmetoder, Lars Heuman med fler.

 

Svensk statsrätt, Joakim Nergelius.

 

Rättegång fjärde häftet, Per Olof Ekelöf.

 

Law of the European Convention on Human Rights, Harris O´Boyle & Warbrick.

 

Europarättens grunder, Ulf Bernitz.

 

Rättegång tredje häftet, Per Olof Ekelöf.

 

Kommunalrättens grunder, Alf Bohlin.

 

Constitutional Law of the European Union, Keon Lenaerts.